KNOWN FOR
Beach Town Beach Town Weigh In
Keep in Mind
SafetyHigh
Covid RiskLow
Travel CostLow
Travelers
Robert Karl HardingAddieKirillAnushaSoroosh Sefidkar
Extras
Population 752,493Altitude Weather
Asia>Vietnam>Da Nang>

Da Nang, Vietnam

  Check-ins 76
Da Nang, Vietnam image 1 of 5
Da Nang, Vietnam image 2 of 5
Da Nang, Vietnam image 3 of 5
Da Nang, Vietnam image 4 of 5
Da Nang, Vietnam image 5 of 5

Best Destinations

Mỹ Khê
Cộng Càphê
Madame Lân Restaurant
Ngũ Hành Sơn (Marble Mountain) (Ngũ Hành Sơn)
Lotte Mart
Chợ Hàn (Han Market) (Chợ Hàn)
Bà Nà Hills
Da Nang International Airport (Sân bay Quốc tế Đà Nẵng)
Domestic Terminal
Ga Đà Nẵng (Da Nang Railway Station)
Big C

Activities